Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε είναι ο Μαυρογιαλούρος! Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε από φιλότιμο είναι ο Μαυρογιαλούρος!

Σάββατο 30 Μαΐου 2009

Χαρακτηριστικά των αρχηγών των κομμάτων

Στις επόμενες παραγράφους μπορείτε να απολαύσετε τα χαρακτηριστικά των αρχηγών των κομμάτων. Αυτών που μας ζητούν την ψήφο μας. Αυτών που μας κυβερνούν. Το κείμενο δεν γράφτηκε σήμερα αλλά πριν χιλιάδες χρόνια. Θα διαπιστώσετε όμως τη διαχρονικότητα του. Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο από το Θουκιδίδη καθώς και η απόδοση του στη νεοελληνική. Το κείμενο μας το έστειλε η αναγνώστρια Χρυσούλα και την ευχαριστούμε πολύ για αυτό.

Αρχαίο κείμενο
ῥᾷον δ᾿ οἱ πολλοὶ κακοῦργοι ὄντες δεξιοὶ κέκληνται ἢ ἀμαθεῖς ἀγαθοί, καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. πάντων δ᾿ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν· ἐκ δ᾿ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. οἱ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήθους τε ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστοκρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μὲν κοινὰ λόγῳ θεραπεύοντες ἆθλα ἐποιοῦντο, παντὶ δὲ τρόπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνεσθαι ἐτόλμησάν τε τὰ δεινότατα ἐπεξῇσάν τε τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους, οὐ μέχρι τοῦ δικαίου καὶ τῇ πόλει ξυμφόρου προτιθέντες, ἐς δὲ τὸ ἑκατέροις που αἰεὶ ἡδονὴν ἔχον ὁρίζοντες καὶ ἢ μετὰ ψήφου ἀδίκου καταγνώσεως ἢ χειρὶ κτώμενοι τὸ κρατεῖν ἑτοῖμοι ἦσαν τὴν αὐτίκα φιλονικίαν ἐκπιμπλάναι. ὥστε εὐσεβείᾳ μὲν οὐδέτεροι ἐνόμιζον, εὐπρεπείᾳ δὲ λόγου οἷς ξυμβαίη ἐπιφθόνως τι διαπράξασθαι, ἄμεινον ἤκουον. τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ὑπ᾿ ἀμφοτέρων ἢ ὅτι οὐ ξυνηγωνίζοντο ἢ φθόνῳ τοῦ περιεῖναι διεφθείροντο. (Θουκυδίδης 3, §82)

Απόδοση στη νεοελληνική
Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν το κακό και να θεωρούνται έξυπνοι, παρά να είναι καλοί και να τους λένε κουτούς. Αιτία όλων αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και την φιλοδοξία που έσπρωχναν τις φατρίες ν' αγωνίζονται με λύσσα. Οι αρχηγοί των κομμάτων, στις διάφορες πολιτείες, πρόβαλλαν ωραία συνθήματα. Ισότητα των πολιτών από τη μια μεριά, σωφροσύνη της αριστοκρατικής διοίκησης από την άλλη. Προσποιούνταν(λόγῳ) έτσι ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά (ἔργῳ) ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Αγωνιζόμενοι, εξ άλλου, να υποσκελίσουν αλλήλους με κάθε μέσον, τόλμησαν τα χειρότερα πράγματα. Αλλά και αυτά ακόμη υπερέβαιναν οι εκδικήσεις τους, τις οποίες οι δύο μερίδες ώθουν όχι απλώς μέχρι των ορίων, τα οποία θα επέβαλλε το δίκαιο και το κοινό συμφέρον, αλλά μέχρι του σημείου, το οποίο ανταποκρίνονταν εκάστοτε με σκοπό την ικανοποίηση της φατρίας τους. Και ήταν έτοιμοι να κορέσουν τον πόθο της αμέσου εκδικήσης, είτε με άδικες καταδίκες, είτε επιβάλλοντας τη βία. Και ενώ καμία από τις δύο μερίδες δεν εμπνέονταν από αισθήματα ευσεβείας, εκείνοι που κατώρθωναν να συγκαλύψουν απεχθείς πράξεις με ωραίους λόγους επαινούνταν πολύ περισσότερο. Οι πολίτες, εξ άλλου, όσοι δεν ανήκαν σε καμία από τις δύο μερίδες, έπεφταν θύματα και των δύο, είτε διότι αρνούνταν να αγωνισθούν μαζί τους, είτε διότι τους φθονούσαν για την ακίνδυνη και ήσυχον ζωήν που ζούσαν.

Bookmark and Share