Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε είναι ο Μαυρογιαλούρος! Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε από φιλότιμο είναι ο Μαυρογιαλούρος!

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Catastroika: Δείτε το οπωσδήποτε!


CATASTROIKA από infowar

Bookmark and Share