Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε είναι ο Μαυρογιαλούρος! Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε από φιλότιμο είναι ο Μαυρογιαλούρος!

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

Τί θα έκανες;Από τον Εμμανουήλ Καλλιδίου
"press-gr"

Bookmark and Share