Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε είναι ο Μαυρογιαλούρος! Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε από φιλότιμο είναι ο Μαυρογιαλούρος!

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Άλλη μία απάτη των κομμάτων και των ΜΜΕ!

Πόσο ηλίθιους πια μας θεωρούν; Για πόσο ακόμα θα μας κάνουν πλύση εγκεφάλου; Για πόσο ακόμα θα μας παρουσιάζουν τα γεγονότα όπως αυτοί θέλουν; Για πόσο ακόμα θα κατασκευάζουν ειδήσεις και θα κάνουν το άσπρο μαύρο εξυπηρετώντας το σαθρό κομματικό κατεστημένο το οποίο είναι φερέφωνο των εγχωρίων και διεθνών οικονομικών συμφερόντων;

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε υπό το καθεστώς κατοχής. Η Δημοκρατία έχει καταλυθεί προ πολλού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν αρκεί να αντισταθούμε με τα 'νόμιμα' εργαλεία που σου παρέχει μία Δημοκρατία: δηλαδή με απεργίες ή πορείες. Ο λόγος είναι απλός: Γιατί δεν έχουμε Δημοκρατία! Οταν έχεις χούντα ή όταν έχεις ξένη κατοχή πώς θα την ανατρέψεις; Με απλές απεργίες και μετά επιστροφή στην καθημερινότητα; Αυτά είναι αστεία πράγματα.

Πρέπει λοιπόν η αντίδραση να είναι πιο δυναμική, πιο ακραία, πιο επαναστατική. Πρέπει όλοι να κατεβούμε στους δρόμους και να τους αποκλείσουμε μέχρι να πέσει η χούντα των κομμάτων και των ΜΜΕ! Πρέπει να συμπαρασταθούμε στον ΜΟΝΑΧΙΚΟ αγώνα των οδηγών φορτηγών γιατί έχουμε να κάνουμε με απολυταρχικό σύστημα και γιατί απλούστα έρχεται και η σειρά μας!

Αντί λοιπόν να αφορίζουμε (όσοι το κάνουν) τους οδηγούς φορτηγών που κλείνουν το δρόμο θα πρέπει να κατηγορούμε τους εαυτούς μας που δεν κάνουμε το ίδιο! Η ηλίθια καραμέλα των ΜΜΕ που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα ότι οι φορτηγατζήδες εμποδίζουν τους υπόλοιπους φιλήσυχους Έλληνες πολίτες να πάνε στην δουλειά τους πρέπει επιτέλους να σταματήσει! Να πάμε στην δουλειά μας γιατί; Για να περιμένουμε να έρθει και η δική μας σειρά μας όπου θα καταπατηθούν τα δικαιώματα μας; Και τότε τι θα κάνουμε; Θα κλαίμε την μοίρα μας και δεν θα κάνουμε τίποτα ώστε να πάνε οι υπόλοιποι φιλήσυχοι Έλληνες πολίτες στην δουλειά τους;

Φιλήσυχοι γι αυτούς σημαίνει πρόβατα! Τα ΜΜΕ κάνουν ότι μπορούν για να μας διαιρούν, να μας κοιμίζουν ώστε να διαιωνίζεται η παρούσα κατάσταση.

Διαβάστε το παρακάτω συγκλονιστικό άρθρο όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ κοινοτική οδηγία για την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών! Φυσικά αυτήν την πληροφορία δεν θα την ακούσετε από κανένα ΜΜΕ! Είπαμε τα ΜΜΕ ενδιαφέρονται να πηγαίνουμε όλοι στην δουλειά μας! Με την Ελλάδα θα ασχοληθούμε τώρα;


Θα προσπαθήσω να περιγράψω μια από τις πιο περίεργες πτυχές του ανοίγματος της αγοράς οδικών εμπορευματικών μεταφορών, του κατά πόσον είναι επιταγή της ΕΕ από το 1992 (Συνθήκη Maastricht), το 2006 (DIRECTIVE 2006/123/EC) ή το 2007 (Συνθήκη της Λισσαβόνας.

Το κύριο νομικό κείμενο που περιγράφει το άνοιγμα των αγορών είναι η Οδηγία Bolkenstein. Σύμφωνα με την ΕΕ (DIRECTIVE 2006/123/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on services in the internal market) έχει υιοθετηθεί η απελευθέρωση των αγορών σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σκοπός είναι τόσο η εξομάλυνση – άμβλυνση των ανισοτήτων όσο και η βελτίωση / αύξηση του παραγόμενου προϊόντος (σε όρους μονάδων ΑΕΠ). Παρ’ όλα αυτά όμως υπάρχουν τομείς που εξαιρούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Πιο συγκεκριμένα στο σημείο 17 του σκεπτικού διαβάζουμε:

«However, certain services of general economic interest, such as those that may exist in the field of transport, are excluded from the scope of this Directive and certain other services of general economic interest, for example, those that may exist in the area of postal services, are the subject of a derogation from the provision on the freedom to provide services set out in this Directive.» (Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές που μπορεί να υπάρχουν στον τομέα των μεταφορών, αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και για ορισμένες άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως για παράδειγμα, εκείνες που μπορεί να υπάρχουν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο παρέκκλισης από τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία).
Ενώ παρακάτω στο κείμενο της Οδηγίας, και πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο2 διαβάζουμε:
«§2. This Directive shall not apply to the following activities: […] (d) services in the field of transport, including port services, falling within the scope of Title V of the Treaty»
«Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες: [...] (δ) υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους V της Συνθήκης»

Βλέπουμε σαφέστατα ότι ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών, έχει σαφώς αποκλείσει το άνοιγμα των μεταφορών εν γένει αλλά και ειδικά με σκοπό να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον.

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να παρουσιαστεί είναι ο χαρακτήρας του ίδιου του ανοίγματος των αγορών. Η παραπάνω οδηγία δεν επιβάλει άνοιγμα αγορών σε τρίτες χώρες αλλά το πνεύμα της είναι η ισονομία των πολιτών της ΕΕ. Με άλλα λόγια όταν ένας Ισπανός έρθει στην Ελλάδα να μπορεί να ανοίξει εταιρεία με τον ίδιο τρόπο που ανοίγει ο Έλληνας. Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αυτό έχει ήδη γίνει και μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να ανοίξουν εταιρεία μεταφορών στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που την ανοίγουν και οι Έλληνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν ο οποιοσδήποτε που δεν έχει τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα να ανοίξει μια εταιρεία.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Ε.Ε. πλέον προωθεί την δραστική μείωση του κλάδου των οδικών μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα στο πρόσφατο κείμενο του Logistics Action Plan 2008 (η Λευκή Βίβλος των Μεταφορών), η ΕΕ προτείνει στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την μείωση τόσο των διακινούμενων τονο-χιλιομέτρων (ένας άλλος δείκτης του τζίρου των εταιρειών μεταφορών) όσο και ακόμη «σκληρά» μέτρα περιορισμού των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους.
Παρ’ όλ΄ αυτά είναι γνωστό ότι η απελευθέρωση μιας αγοράς, ειδικά σε περιόδους κρίσης και ανεργίας θα οδηγήσει στην αθρόα προσέλευση υποψηφίων επιχειρηματιών και άρα αύξηση των οχημάτων.
Και τέλος, για να αντιληφθούμε πλήρως ποιες εταιρείες ή και βιομηχανίες θα έχουν την μεγαλύτερη ωφέλεια από το άνοιγμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα, η εμπειρία (ακαδημαϊκή και επιχειρηματική) δείχνει ότι εταιρείες που προσπαθούν να καθετοποιήσουν την αγορά έχουν συμφέρον να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στην τελική διανομή των προϊόντων τους. Ενδεικτικά αναφέρονται βιομηχανίες στους κλάδους:
• Πετρελαιοειδών
• Γάλακτος
• Εφημερίδες
• Courier και ταχυδρομεία
Οι εταιρείες στους παραπάνω κλάδους θα μπορούσαν να αποκομίσουν την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια (κέρδος) αν διαθέτουν ιδιοκτησία σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και μπορούν να επιβάλουν τιμές μονοπωλιακής η ολιγοπωλιακής αγοράς.
Πηγή:http://olympia.gr/2010/09/25/o-%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b4/#more-31430

1 comments:

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή πάλι παραπληροφόρηση!
Ελλάδα τριτοκοσμική χώρα με τους απατεώνες σου να διοικούν και τους φόρου υποτελείς σου να μη καταλαβαίνουν τι παίζεται...

Bookmark and Share